Konverzijske tablice Rømer

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Rømer

Rømer predstavlja temperaturnu ljestvicu nazvanu po danskom astronomu Oleu Christensenu Rømeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj ljestvici, nula je isprva bila postavljena pomoću ledišta slane vode. Točka vrelišta vode bila je definirana na 60 stupnjeva. Rømer je zatim shvatio da je točka ledišta čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dve točke, pa je tako redefinirao nižu fiksnu točku kao točku ledišta vode na točno 7,5 stupnjeva. Pronalazač Farenheitove ljestvice, Daniel Gabriel Fahrenheit, učeći od Rømera, povećao je broj dijelova za faktor 4 i uspostavio ono što danas nazivamo Fahrenheitovom ljestvicom.