Konverzijske tablice Rankine

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Rankine

ºF verzija Kelvinove skale. Temeljena je na definicijama Fahrenheitove ljestvice i eksperimentalnim dokazima da apsolutna nula iznosi -459,67ºF