Nautičke milje u Kilometri pretvorba

Postoji više od jedne vrste Nautičke milje . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Britanske nautičke milje u Kilometri

  2. Američke nautičke milje u Kilometri

  3. Međunarodni morske milje u Kilometri

Nautičke milje

Kilometri

Kilometar predstavlja jedinicu mjere za duljinu u metričkom sustavu i jednak je duljini od tisuću metara.

1km iznosi 0.6214 milje.