pretvorba Milje na sat

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Milje na sat

Ovo je mjera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje u prometne svrhe ne koriste metrički sustav, poput Sjedinjenih Američkih Država. U Ujedinjenom Kraljevstvu također se koristi na cestama iako je metrički sustav službeno usvojen. Ograničenja brzine na cestama se izražavaju u miljama na sat za šta je skraćenica mph ili mi/h.