pretvorba Čvorovi

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Čvorovi

Čvorovi su mjera za brzinu i jednaki su nautičkim miljama po satu. Ova jedinica se uglavnom koristi u pomorstvu i avijaciji. Povijesno gledano, koristile su se različite nautičke milje, pa tako i različite varijacije čvorova. Naš je kalkulator za čvorove baziran na međunarodnoj nautičkoj milji koja se danas često koristi širom svijeta.