શોર્ટ ટન (યુએસ) થી પાઉન્ડ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

પાઉન્ડ થી શોર્ટ ટન (યુએસ) (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

શોર્ટ ટન (યુએસ) માંથી પાઉન્ડ માં રુપાંતર કરો

lb =
US t * 2000.0
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: પાઉન્ડ

શોર્ટ ટન (યુએસ)

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માપ શોર્ટ ટન તરીકે પણ ઓળખાય છે જે 2,000 પાઉન્ડ બરાબર છે  

 

શોર્ટ ટન (યુએસ) માંથી પાઉન્ડ માં રુપાંતર કરો

lb =
US t * 2000.0
 
 
 

પાઉન્ડ

પાઉન્ડ ઇમ્પિરિયલ સિસ્ટમના ઉપયોગમાં લેવાતા સમુહનો એક માપ છે, અને વજનના એક એકમ તરીકે રોજબરોજ ધોરણે સ્વીકારવામાં આવે છે (કોઇ પણ પદાર્થ પર કામ કરતું ગુરૂત્વાકર્ષણ બળ).

 

શોર્ટ ટન (યુએસ) થી પાઉન્ડ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
શોર્ટ ટન (યુએસ) પાઉન્ડ
0US t 0.00lb
1US t 2000.00lb
2US t 4000.00lb
3US t 6000.00lb
4US t 8000.00lb
5US t 10000.00lb
6US t 12000.00lb
7US t 14000.00lb
8US t 16000.00lb
9US t 18000.00lb
10US t 20000.00lb
11US t 22000.00lb
12US t 24000.00lb
13US t 26000.00lb
14US t 28000.00lb
15US t 30000.00lb
16US t 32000.00lb
17US t 34000.00lb
18US t 36000.00lb
19US t 38000.00lb
શોર્ટ ટન (યુએસ) પાઉન્ડ
20US t 40000.00lb
21US t 42000.00lb
22US t 44000.00lb
23US t 46000.00lb
24US t 48000.00lb
25US t 50000.00lb
26US t 52000.00lb
27US t 54000.00lb
28US t 56000.00lb
29US t 58000.00lb
30US t 60000.00lb
31US t 62000.00lb
32US t 64000.00lb
33US t 66000.00lb
34US t 68000.00lb
35US t 70000.00lb
36US t 72000.00lb
37US t 74000.00lb
38US t 76000.00lb
39US t 78000.00lb
શોર્ટ ટન (યુએસ) પાઉન્ડ
40US t 80000.00lb
41US t 82000.00lb
42US t 84000.00lb
43US t 86000.00lb
44US t 88000.00lb
45US t 90000.00lb
46US t 92000.00lb
47US t 94000.00lb
48US t 96000.00lb
49US t 98000.00lb
50US t 100000.00lb
51US t 102000.00lb
52US t 104000.00lb
53US t 106000.00lb
54US t 108000.00lb
55US t 110000.00lb
56US t 112000.00lb
57US t 114000.00lb
58US t 116000.00lb
59US t 118000.00lb
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ વજન તાપમાન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ