સેન્ટિમીટર થી ડેસીમીટર રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ડેસીમીટર થી સેન્ટિમીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

સેન્ટિમીટર માંથી ડેસીમીટર માં રુપાંતર કરો

dm =
cm
 
______
 
 
10.000
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: સેન્ટિમીટર

સેન્ટિમીટર

સેન્ટીમીટર એ મેટ્રિક સિસ્ટમમાં લંબાઈનો એક એકમ છે, એક સોમાં(ભાગ) બરાબરમીટર.

1સેમી બરાબર 0.39370 ઈંચછે.

 

સેન્ટિમીટર માંથી ડેસીમીટર માં રુપાંતર કરો

dm =
cm
 
______
 
 
10.000

ડેસીમીટર

માપનો એક મેટ્રીક એકમ 39.37 ઇંચ બરાબર છે.

 

સેન્ટિમીટર થી ડેસીમીટર કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
સેન્ટિમીટર ડેસીમીટર
0cm 0.00dm
1cm 0.10dm
2cm 0.20dm
3cm 0.30dm
4cm 0.40dm
5cm 0.50dm
6cm 0.60dm
7cm 0.70dm
8cm 0.80dm
9cm 0.90dm
10cm 1.00dm
11cm 1.10dm
12cm 1.20dm
13cm 1.30dm
14cm 1.40dm
15cm 1.50dm
16cm 1.60dm
17cm 1.70dm
18cm 1.80dm
19cm 1.90dm
સેન્ટિમીટર ડેસીમીટર
20cm 2.00dm
21cm 2.10dm
22cm 2.20dm
23cm 2.30dm
24cm 2.40dm
25cm 2.50dm
26cm 2.60dm
27cm 2.70dm
28cm 2.80dm
29cm 2.90dm
30cm 3.00dm
31cm 3.10dm
32cm 3.20dm
33cm 3.30dm
34cm 3.40dm
35cm 3.50dm
36cm 3.60dm
37cm 3.70dm
38cm 3.80dm
39cm 3.90dm
સેન્ટિમીટર ડેસીમીટર
40cm 4.00dm
41cm 4.10dm
42cm 4.20dm
43cm 4.30dm
44cm 4.40dm
45cm 4.50dm
46cm 4.60dm
47cm 4.70dm
48cm 4.80dm
49cm 4.90dm
50cm 5.00dm
51cm 5.10dm
52cm 5.20dm
53cm 5.30dm
54cm 5.40dm
55cm 5.50dm
56cm 5.60dm
57cm 5.70dm
58cm 5.80dm
59cm 5.90dm
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ