પરસેક્સ થી લાઈટયર રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

લાઈટયર થી પરસેક્સ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

પરસેક્સ માંથી લાઈટયર માં રુપાંતર કરો

ly =
pc * 3.2616
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: પરસેક્સ

પરસેક્સ

ખગોળશાસ્ત્રીઓએ શબ્દ પાર્સેક પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો તે પહેલાં તારાઓથી લાંબા અંતરની ગણતરી માટે ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ નવા એકમથી અંતરનો કલ્પનાત્મક તાગ મેળવવો સરળ બન્યો હતો.

પાર્સેક એ એક ખગોળીય પદાર્થ જેનું એક આર્ક સેકન્ડ (ડિગ્રી 1/3600) નો લંબન કોણ છે તેનું સૂર્યથી અંતર છે. જ્યારે તારો સૂર્ય વિરુદ્ધ બાજુએથી જોવામાં આવે છે ત્યારે (પૃથ્વી પરના છ મહિનાન એક અંતરાલ પર) ત્યાર

 

પરસેક્સ માંથી લાઈટયર માં રુપાંતર કરો

ly =
pc * 3.2616
 
 
 

લાઈટયર

એક પ્રકાશવર્ષએ એક વર્ષમાં પ્રકાશે પ્રવાસ કરેલ અંતર છે. એક વર્ષ લંબાઈ માટે વિવિધ વ્યાખ્યાઓ છે, તેથી એક પ્રકાશવર્ષ માટે સંલગ્ન સહેજ અલગ અલગ કિંમત હોય છે. એક પ્રકાશ વર્ષને અનુલક્ષીને 9.461ઇ(e)15મી(m), 5.879ઈ(e)12એમઆઈ(mi), અથવા 63239.7 એયુ(AU), અથવા 0.3066 પીસી(pc) છે.

 

પરસેક્સ થી લાઈટયર કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
પરસેક્સ લાઈટયર
0pc 0.00ly
1pc 3.26ly
2pc 6.52ly
3pc 9.78ly
4pc 13.05ly
5pc 16.31ly
6pc 19.57ly
7pc 22.83ly
8pc 26.09ly
9pc 29.35ly
10pc 32.62ly
11pc 35.88ly
12pc 39.14ly
13pc 42.40ly
14pc 45.66ly
15pc 48.92ly
16pc 52.19ly
17pc 55.45ly
18pc 58.71ly
19pc 61.97ly
પરસેક્સ લાઈટયર
20pc 65.23ly
21pc 68.49ly
22pc 71.75ly
23pc 75.02ly
24pc 78.28ly
25pc 81.54ly
26pc 84.80ly
27pc 88.06ly
28pc 91.32ly
29pc 94.59ly
30pc 97.85ly
31pc 101.11ly
32pc 104.37ly
33pc 107.63ly
34pc 110.89ly
35pc 114.15ly
36pc 117.42ly
37pc 120.68ly
38pc 123.94ly
39pc 127.20ly
પરસેક્સ લાઈટયર
40pc 130.46ly
41pc 133.72ly
42pc 136.99ly
43pc 140.25ly
44pc 143.51ly
45pc 146.77ly
46pc 150.03ly
47pc 153.29ly
48pc 156.56ly
49pc 159.82ly
50pc 163.08ly
51pc 166.34ly
52pc 169.60ly
53pc 172.86ly
54pc 176.12ly
55pc 179.39ly
56pc 182.65ly
57pc 185.91ly
58pc 189.17ly
59pc 192.43ly
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ