મીટર થી US નોટિકલ માઈલ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

US નોટિકલ માઈલ થી મીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

મીટર માંથી US નોટિકલ માઈલ માં રુપાંતર કરો

US nmi =
m * 0.00053996
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: મીટર

મીટર

1 મી 1.0936 યાર્ડ, અથવા 39.370 ઇંચ ને સમકક્ષ છે.

1983 થી, મીટરને સત્તાવાર રીતે સેકન્ડના 1/299,792,458 ના એક સમય અંતરાલ દરમિયાન શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશ દ્વારા પ્રવાસ કરેલ માર્ગ લંબાઈ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે.

 

મીટર માંથી US નોટિકલ માઈલ માં રુપાંતર કરો

US nmi =
m * 0.00053996
 
 
 

US નોટિકલ માઈલ

દરિયાઇ સંશોધક માટે લંબાઈનો એક એકમ જે એક ગોળા પર એક મોટા વર્તુળના આર્કની એક મિનિટ સમાન છે તેનો ઉપયોગ કરતા. એક આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઇલ 1,852 મીટર અથવા 1.151 કાનુની માઇલ સમકક્ષ છે. કૃપા કરી નોંધ લો કે આ એક યુકે દરિયાઈ માઇલથી અલગ છે.

 

મીટર થી US નોટિકલ માઈલ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
મીટર US નોટિકલ માઈલ
0m 0.00US nmi
1m 0.00US nmi
2m 0.00US nmi
3m 0.00US nmi
4m 0.00US nmi
5m 0.00US nmi
6m 0.00US nmi
7m 0.00US nmi
8m 0.00US nmi
9m 0.00US nmi
10m 0.01US nmi
11m 0.01US nmi
12m 0.01US nmi
13m 0.01US nmi
14m 0.01US nmi
15m 0.01US nmi
16m 0.01US nmi
17m 0.01US nmi
18m 0.01US nmi
19m 0.01US nmi
મીટર US નોટિકલ માઈલ
20m 0.01US nmi
21m 0.01US nmi
22m 0.01US nmi
23m 0.01US nmi
24m 0.01US nmi
25m 0.01US nmi
26m 0.01US nmi
27m 0.01US nmi
28m 0.02US nmi
29m 0.02US nmi
30m 0.02US nmi
31m 0.02US nmi
32m 0.02US nmi
33m 0.02US nmi
34m 0.02US nmi
35m 0.02US nmi
36m 0.02US nmi
37m 0.02US nmi
38m 0.02US nmi
39m 0.02US nmi
મીટર US નોટિકલ માઈલ
40m 0.02US nmi
41m 0.02US nmi
42m 0.02US nmi
43m 0.02US nmi
44m 0.02US nmi
45m 0.02US nmi
46m 0.02US nmi
47m 0.03US nmi
48m 0.03US nmi
49m 0.03US nmi
50m 0.03US nmi
51m 0.03US nmi
52m 0.03US nmi
53m 0.03US nmi
54m 0.03US nmi
55m 0.03US nmi
56m 0.03US nmi
57m 0.03US nmi
58m 0.03US nmi
59m 0.03US nmi
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ