મીટર થી લાઈટયર રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

લાઈટયર થી મીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

મીટર માંથી લાઈટયર માં રુપાંતર કરો

ly =
m * 0.00000000000000010570
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: મીટર

મીટર

1 મી 1.0936 યાર્ડ, અથવા 39.370 ઇંચ ને સમકક્ષ છે.

1983 થી, મીટરને સત્તાવાર રીતે સેકન્ડના 1/299,792,458 ના એક સમય અંતરાલ દરમિયાન શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશ દ્વારા પ્રવાસ કરેલ માર્ગ લંબાઈ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે.

 

મીટર માંથી લાઈટયર માં રુપાંતર કરો

ly =
m * 0.00000000000000010570
 
 
 

લાઈટયર

એક પ્રકાશવર્ષએ એક વર્ષમાં પ્રકાશે પ્રવાસ કરેલ અંતર છે. એક વર્ષ લંબાઈ માટે વિવિધ વ્યાખ્યાઓ છે, તેથી એક પ્રકાશવર્ષ માટે સંલગ્ન સહેજ અલગ અલગ કિંમત હોય છે. એક પ્રકાશ વર્ષને અનુલક્ષીને 9.461ઇ(e)15મી(m), 5.879ઈ(e)12એમઆઈ(mi), અથવા 63239.7 એયુ(AU), અથવા 0.3066 પીસી(pc) છે.

 

મીટર થી લાઈટયર કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
મીટર લાઈટયર
0m 0.00ly
1m 0.00ly
2m 0.00ly
3m 0.00ly
4m 0.00ly
5m 0.00ly
6m 0.00ly
7m 0.00ly
8m 0.00ly
9m 0.00ly
10m 0.00ly
11m 0.00ly
12m 0.00ly
13m 0.00ly
14m 0.00ly
15m 0.00ly
16m 0.00ly
17m 0.00ly
18m 0.00ly
19m 0.00ly
મીટર લાઈટયર
20m 0.00ly
21m 0.00ly
22m 0.00ly
23m 0.00ly
24m 0.00ly
25m 0.00ly
26m 0.00ly
27m 0.00ly
28m 0.00ly
29m 0.00ly
30m 0.00ly
31m 0.00ly
32m 0.00ly
33m 0.00ly
34m 0.00ly
35m 0.00ly
36m 0.00ly
37m 0.00ly
38m 0.00ly
39m 0.00ly
મીટર લાઈટયર
40m 0.00ly
41m 0.00ly
42m 0.00ly
43m 0.00ly
44m 0.00ly
45m 0.00ly
46m 0.00ly
47m 0.00ly
48m 0.00ly
49m 0.00ly
50m 0.00ly
51m 0.00ly
52m 0.00ly
53m 0.00ly
54m 0.00ly
55m 0.00ly
56m 0.00ly
57m 0.00ly
58m 0.00ly
59m 0.00ly
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ