માઈલ્સ થી US લિગ્સ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

US લિગ્સ થી માઈલ્સ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

માઈલ્સ માંથી US લિગ્સ માં રુપાંતર કરો

US lea =
mi * 0.33333
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

માઈલ્સ

લંબાઈનો એક એકમ 1760 યાર્ડને સમાન છે

 

માઈલ્સ માંથી US લિગ્સ માં રુપાંતર કરો

US lea =
mi * 0.33333
 
 
 

US લિગ્સ

અંતરનો એક એકમ 3.0 કાનૂન માઇલ (4.8 કિલોમીટર) સમાન છે. નોંધોકે ત્યાં દરિયાઈ લીગ પણ છે,  યુકે લીગ અને યુકે નોટિકલ લીગ, બધા અલગ છે.

 

માઈલ્સ થી US લિગ્સ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
માઈલ્સ US લિગ્સ
0mi 0.00US lea
1mi 0.33US lea
2mi 0.67US lea
3mi 1.00US lea
4mi 1.33US lea
5mi 1.67US lea
6mi 2.00US lea
7mi 2.33US lea
8mi 2.67US lea
9mi 3.00US lea
10mi 3.33US lea
11mi 3.67US lea
12mi 4.00US lea
13mi 4.33US lea
14mi 4.67US lea
15mi 5.00US lea
16mi 5.33US lea
17mi 5.67US lea
18mi 6.00US lea
19mi 6.33US lea
માઈલ્સ US લિગ્સ
20mi 6.67US lea
21mi 7.00US lea
22mi 7.33US lea
23mi 7.67US lea
24mi 8.00US lea
25mi 8.33US lea
26mi 8.67US lea
27mi 9.00US lea
28mi 9.33US lea
29mi 9.67US lea
30mi 10.00US lea
31mi 10.33US lea
32mi 10.67US lea
33mi 11.00US lea
34mi 11.33US lea
35mi 11.67US lea
36mi 12.00US lea
37mi 12.33US lea
38mi 12.67US lea
39mi 13.00US lea
માઈલ્સ US લિગ્સ
40mi 13.33US lea
41mi 13.67US lea
42mi 14.00US lea
43mi 14.33US lea
44mi 14.67US lea
45mi 15.00US lea
46mi 15.33US lea
47mi 15.67US lea
48mi 16.00US lea
49mi 16.33US lea
50mi 16.67US lea
51mi 17.00US lea
52mi 17.33US lea
53mi 17.67US lea
54mi 18.00US lea
55mi 18.33US lea
56mi 18.67US lea
57mi 19.00US lea
58mi 19.33US lea
59mi 19.67US lea
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ