millimeeter teisaldus

Kasuta otsinguriba leidmaks soovitud teisaldust

millimeeter

 • mm
 • mil (mitteametlik)
 • Ühik:

  • Pikkus

  rahvusvaheline kasutus:

  • Millimeeter osana meetermõõdustikus, on kasutusel pikkusmõõduühikuna kogu maailmas. Tuntuimaks erandiks on USA, kus endiselt kasutatakse ka Imperial süsteemi.

  Definitsioon:

  Millimeeter on meetersüsteemi pikkusühik, võrdeline ühega tuhandikust meetrites (SI baasühik pikkuses).

  Tavapärased viited:

  • Ühes tollis on 25.4 millimetrit.
  • Nõelapea on ligikaudu 2mm läbimõõduga
  • A CD is approximately 1.2mm thick.
  • 00 gauge mudelraudtee rööbaste vahe on 16.5mm .
  • Juukselõikusmasin lõikab juuksekarva ligikaudu 3 mm kauguselt peanahast (kahe karva kohta 6 mm, kolme karva- 9 mm jne)

  Kasutuse kontekst:

  Millimeetrid on kasutusel standartse pikkuse mõõtühikuna nt inseneriteadustes või kaubanduses, kus on vajalik sentimeetrist täpsem mõõtmine.

  Kui on vajalik veel suurem täpsus tuleb väljendatud fraktsioonid millimeetrites vähedada kolme kohaga pärast koma.

  Millimeetrid on laialdaselt kasutusel relvanduses väljendamaks väikese kaliibriga laskemoona

  Komponentide ühikud:

  • 1/1,000 mm = üks mikromeeter
  • 1/1,000,000 mm = one nanomeeter
  • Lisaks järjest väiksemad üksused, kaasates pikomeetri, femtomeetri, attomeetri, zeptomeeetri ja yoktomeetri.

  Kordarvud:

  • Onmitmeidüksusiväljendamiseksmillimeetrierivorme,kuidneedonmääratletudnendesuhestumisegameetrisuhtes(SIbaasühikpikkuses),mittemillimeetrina.
  • 10mm=1sentimeetrit(cm)
  • 1000mm=1meeter(m)