Kilomeeter teisaldus

Kasuta otsinguriba leidmaks soovitud teisaldust

Kilomeeter

 • Km
 • Slängis: k või kays, kui räägitakse
 • Ühik:

  • Pikkus / Kaugus

  rahvusvaheline kasutus:

  • Kilomeeter on rahvusvaheliselt kasutusel väljendamaks vahemaid geograafiliste asustuste vahel. Suurem osa riikides on see ka ainsaks ametlikuks mõõtühikuks sarnase eesmärgi saavutamisel. Eesrindlikeks erandeiks on Suurbritannia ja Ühendatud kuningriik, kus standardina püsib mõõtühikuna ka Miil.

  Definitsioon:

  Kilomeeter on pikkusühik meetersüsteemis, mis võrdub ühe tuhandemeetriga.

  1km on võrdne 0.6214 miiliga.

  Päritolu:

  Meeter- või kümnendsüsteem kaaludes ja mõõtudes võeti Prantsusmaal ametlikult käibele 1795. Kasutades meetrit kui pikkuse baasühikut, nüüdseks on see süsteem kasutusel kõikjal maailmas, mõne üksiku erandiga.

  Tavapärased viited:

  • Maailma senini kõrgeim hoone Burk Khalifa in Dubais, on 0.82984 km kõrge.
  • Niagara juga U.S.A ja Kanada piiril on ligikaudu 1km läbimõõduga.
  • Mount Everesti kõrgeim punkt on 8.848 km üle mere taseme.
  • ParisPrantsusmaal on 878 km Berliinist Saksamaal, kuigi maismaa trantsporti kasutades peaks läbima vähemalt 1050 km, et kohale jõuda.
  • Ligikaudne kaugus Maalt Kuuni on 384,400 km.

  Kasutuse kontekst:

  Kilomeeter on peamiselt kasutusel maanteesiltidel tähistamaks järele jäänud kaugust soovitud sihtpunktini. Tegemist on samuti ka ühe populaarseima ühikuga tähistamaks kaugust kahe sirgjoonelise punkti vahel ( üle Maa üldpinna).

  Komponentide ühikud:

  Kordarvud:

  • Pikkuse/kaugusmõõtühikudmeetermõõdustikuspõhinevadühekorrutamiselmeeterseegapuudubametlikkilomeetrikorrutamine.
  • Ometigiesinebmeetersüsteemilisesmõõdustikuspikkusijakaugusi,misonsuuremadkuikilomeeter,kuidmilleväljendamisekskasutataksekilomeetriterminoloogiat.
  • Üksmegameeter=1millionmeetrit(või10,000km)
  • Üksgigameeter=1billionmeetrit(või1,000,000km)