Rankine til Kelvin omregning

Kelvin til Rankine (Udskift enheder)

Format
Nøjagtighed

Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: Du kan øge eller mindske nøjagtigheden af ​​dette svar ved at vælge antal betydende cifre, der kræves fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: For et rent decimal resultat skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Vis formel

Omregn Rankine til Kelvin

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000
Vis arbejde
Vis resultat i eksponentiel format

Rankine

En º F version af Kelvin skalaen. Baseret på definitionerne af Fahrenheit skalaen og de eksperimentelle beviser for, at det absolutte nulpunkt er -459,67 º F.

 

Omregn Rankine til Kelvin

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000

Kelvin

Baseret på definitionerne af celsius skalaen og de eksperimentelle beviser for, at det absolutte nulpunkt er -273,15 º C.

 

Rankine til Kelvin tabel

Start
Increments
Accuracy
Format
Print tabel
< Mindre Værdier Større værdier>
Rankine Kelvin
0ºR -0.00
1ºR 0.56
2ºR 1.11
3ºR 1.67
4ºR 2.22
5ºR 2.78
6ºR 3.33
7ºR 3.89
8ºR 4.44
9ºR 5.00
10ºR 5.56
11ºR 6.11
12ºR 6.67
13ºR 7.22
14ºR 7.78
15ºR 8.33
16ºR 8.89
17ºR 9.44
18ºR 10.00
19ºR 10.56
Rankine Kelvin
20ºR 11.11
21ºR 11.67
22ºR 12.22
23ºR 12.78
24ºR 13.33
25ºR 13.89
26ºR 14.44
27ºR 15.00
28ºR 15.56
29ºR 16.11
30ºR 16.67
31ºR 17.22
32ºR 17.78
33ºR 18.33
34ºR 18.89
35ºR 19.44
36ºR 20.00
37ºR 20.56
38ºR 21.11
39ºR 21.67
Rankine Kelvin
40ºR 22.22
41ºR 22.78
42ºR 23.33
43ºR 23.89
44ºR 24.44
45ºR 25.00
46ºR 25.56
47ºR 26.11
48ºR 26.67
49ºR 27.22
50ºR 27.78
51ºR 28.33
52ºR 28.89
53ºR 29.44
54ºR 30.00
55ºR 30.56
56ºR 31.11
57ºR 31.67
58ºR 32.22
59ºR 32.78
Metrisk omregningstabel Mobil telefon omregnings app Temperatur Vægt Længder Areal Rumfang Hastighed Tid Valuta