Længde omregning

Brug søgeboksen til at finde din ønskede metriske omregner

Metriske målinger

En meter er officielt defineret som værende lig med den distance lys tilbagelægger i vakuum på 1/299.792.458 sekund. Alle andre andre længde- og distancemål i det metriske system udledes af meteren (F.eks. km = 1000m, 1m = 1000mm).

Britiske / amerikanske målinger

Disse målinger har en mindre logisk progression. En yard kan defineres som længden af et pendul, der forsager dens bue til at svinge i nøjagtig 1 sekund. En sømil er distancen på tværs af 1' (1/60 af en grad) rundt om Jordens overflade.