Rankine til Fahrenheit omregning

Fahrenheit til Rankine (Udskift enheder)

Format
Nøjagtighed

Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: Du kan øge eller mindske nøjagtigheden af ​​dette svar ved at vælge antal betydende cifre, der kræves fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: For et rent decimal resultat skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Vis formel

Omregn Rankine til Fahrenheit

℉ =
(ºR - 491.67)
+ 32.00
 
 
 
Vis arbejde
Vis resultat i eksponentiel format
Mere information: Fahrenheit

Rankine

En º F version af Kelvin skalaen. Baseret på definitionerne af Fahrenheit skalaen og de eksperimentelle beviser for, at det absolutte nulpunkt er -459,67 º F.

 

Omregn Rankine til Fahrenheit

℉ =
(ºR - 491.67)
+ 32.00
 
 
 

Fahrenheit

Fahrenheit er en termodynamisk temperaturskala, hvor vandets frysepunkt er ved 32 grader fahrenheit (°F) og kogepunktet ved 212 °F (ved normaltryk). Derved adskilles vands koge- og frysepunkt af præcis 180 grader. Derfor svarer en grad på fahrenheitskalaen til 1/180 af intervalet mellem vands fryse- og kogepunkt. Det absolutte nulpunkt er defineret som værende -459,67 °F.

En temperaturforskel på 1 °F svarer til en temperaturforskel på 0,556 °C.

 

Rankine til Fahrenheit tabel

Start
Increments
Accuracy
Format
Print tabel
< Mindre Værdier Større værdier>
Rankine Fahrenheit
0ºR -459.67
1ºR -458.67
2ºR -457.67
3ºR -456.67
4ºR -455.67
5ºR -454.67
6ºR -453.67
7ºR -452.67
8ºR -451.67
9ºR -450.67
10ºR -449.67
11ºR -448.67
12ºR -447.67
13ºR -446.67
14ºR -445.67
15ºR -444.67
16ºR -443.67
17ºR -442.67
18ºR -441.67
19ºR -440.67
Rankine Fahrenheit
20ºR -439.67
21ºR -438.67
22ºR -437.67
23ºR -436.67
24ºR -435.67
25ºR -434.67
26ºR -433.67
27ºR -432.67
28ºR -431.67
29ºR -430.67
30ºR -429.67
31ºR -428.67
32ºR -427.67
33ºR -426.67
34ºR -425.67
35ºR -424.67
36ºR -423.67
37ºR -422.67
38ºR -421.67
39ºR -420.67
Rankine Fahrenheit
40ºR -419.67
41ºR -418.67
42ºR -417.67
43ºR -416.67
44ºR -415.67
45ºR -414.67
46ºR -413.67
47ºR -412.67
48ºR -411.67
49ºR -410.67
50ºR -409.67
51ºR -408.67
52ºR -407.67
53ºR -406.67
54ºR -405.67
55ºR -404.67
56ºR -403.67
57ºR -402.67
58ºR -401.67
59ºR -400.67
Metrisk omregningstabel Mobil telefon omregnings app Temperatur Vægt Længder Areal Rumfang Hastighed Tid Valuta