Rankine til Celsius omregning

Celsius til Rankine (Udskift enheder)

Format
Nøjagtighed

Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: Du kan øge eller mindske nøjagtigheden af ​​dette svar ved at vælge antal betydende cifre, der kræves fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: For et rent decimal resultat skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Vis formel

Omregn Rankine til Celsius

℃ =
ºR - 491.67
 
__________
 
 
1.8000
Vis arbejde
Vis resultat i eksponentiel format
Mere information: Celsius

Rankine

En º F version af Kelvin skalaen. Baseret på definitionerne af Fahrenheit skalaen og de eksperimentelle beviser for, at det absolutte nulpunkt er -459,67 º F.

 

Omregn Rankine til Celsius

℃ =
ºR - 491.67
 
__________
 
 
1.8000

Celsius

Selvom den oprindeligt var defineret af vands frysepunkt (og senere isens smeltepunkt), er celsius skalaen nu officielt en afledt skala, som defineres i forhold til kelvin temperatur skalaen.

Nul på celsiusskalaen (0 °C) er nu defineret som værende det samme som 273,15 K. Med en temperaturforskel på 1 grad C, svarende til en forskel på 1 K, er enhedsstørrelsen i hver skala den samme. Dette betyder at 100 °C, førhen defineret som vands kogepunkt, nu er defineret som et ækvivalent til 373,15 K.

Celsius skalaen er et interval-system, men ikke et forhold-system, hvilket betyder at den følger en relativ skala, men ikke en absolut skala. Dette kan ses fordi temperaturintervallet mellem 20 ° C og 30 ° C er det samme som mellem 30 ° C og 40 ° C, men ikke indeholder dobbelt mængde varmeenergi i luften ved 40 ° C i forhold til ved 20 ° C.

En temperaturforskel på 1 grad C svarer til en temperaturforskel på 1,8 °F.

 

Rankine til Celsius tabel

Start
Increments
Accuracy
Format
Print tabel
< Mindre Værdier Større værdier>
Rankine Celsius
0ºR -273.15
1ºR -272.59
2ºR -272.04
3ºR -271.48
4ºR -270.93
5ºR -270.37
6ºR -269.82
7ºR -269.26
8ºR -268.71
9ºR -268.15
10ºR -267.59
11ºR -267.04
12ºR -266.48
13ºR -265.93
14ºR -265.37
15ºR -264.82
16ºR -264.26
17ºR -263.71
18ºR -263.15
19ºR -262.59
Rankine Celsius
20ºR -262.04
21ºR -261.48
22ºR -260.93
23ºR -260.37
24ºR -259.82
25ºR -259.26
26ºR -258.71
27ºR -258.15
28ºR -257.59
29ºR -257.04
30ºR -256.48
31ºR -255.93
32ºR -255.37
33ºR -254.82
34ºR -254.26
35ºR -253.71
36ºR -253.15
37ºR -252.59
38ºR -252.04
39ºR -251.48
Rankine Celsius
40ºR -250.93
41ºR -250.37
42ºR -249.82
43ºR -249.26
44ºR -248.71
45ºR -248.15
46ºR -247.59
47ºR -247.04
48ºR -246.48
49ºR -245.93
50ºR -245.37
51ºR -244.82
52ºR -244.26
53ºR -243.71
54ºR -243.15
55ºR -242.59
56ºR -242.04
57ºR -241.48
58ºR -240.93
59ºR -240.37
Metrisk omregningstabel Mobil telefon omregnings app Temperatur Vægt Længder Areal Rumfang Hastighed Tid Valuta