Tuna do Kilogram převod

Existuje více než jeden typ Tuna. Prosím zvolte příslušnou variantu z níže uvedeného seznamu.

  1. Metrická tuna do Kilogram

  2. Dlouhá tuna (Velká Británie) do Kilogram

  3. Krátká tuna (USA) do Kilogram

  4. Tuna do Kilogram

Tuna

Existují tři typy tuny - dlouhá tuna, krátká tuna a metrická tuna. Prosím, vyberte specifičtější jednotku.

Kilogram

Kilogram je základní jednotkou hmotnosti v mezinárodní soustavě jednotek SI a byla přijata jako běžná měrná jednotka váhy (gravitační síla, která působí na určitý předmět).

Kilogram jé téměř přesně rovný hmotnosti jednoho litru vody.