převod Parsec

Použijte pole vyhledávání, abyste našli vámi požadovaný metrický konvertor

Parsec

 • pc
 • Jednotka:

  • Astronomická délka / vzdálenost

  Celosvětové užití:

  • Globální

  Popis:

  Parsek je měrná jednotka délky, která se rovná asi 20 miliardám (20,000,000,000,000) mil, 31 miliardám kilometrůnebo 206,264 krát vzdálenost Země od Slunce.

  Parsek odpovídá asi 3,26 světelných let (vzdálenost, kterou bychom překonali rychlostí světla za 3 roky a 3 měsíce).

  Definice:

  Astronomové používali trigonometrii pro výpočet vzdálenosti hvězd mnohem dříve než byl vytvořen výraz parsek, ale nová jednotka usnadnila konceptualizovat nezměrné vzdálenosti.

  Parsek je vzdálenost od Slunce k astronomickému objektu, která má úhel paralaxy 1 sekundu (1/3600 stupňů). Úhel paralaxy zjistíme měřením paralaxy pohybu (nebo zdánlivého pohybu hvězdy vzhledem ke stabilním, vzdálenějším hvězdám), když je hvězda pozorována z opačných stran Slunce (interval šesti měsíců na Zemi). Úhel paralaxy získáme rozpůlením naměřeného úhlového rozdílu.

  Jakmile je úhel paralaxy stanoven, je možné vypočítat vzdálenost hvězdy trigonometricky, protože známe vzdálenost Země od Slunce. Vzdálenost tělesa od Slunce s paralaxou 1 úhlové vteřiny byla definována jako jednotka a díky Turnerovi byla pojmenována parsek.

  Díky definici parseku je snazší odvodit a popsat enormní vzdálenosti, od okamžiku kdy vz

  Původ:

  Výraz parsek byl vytvořen anglickým astronomem Herbertem Hall Turnerem v roce 1913. Byl definován jako měrná jednotka délky v astronomii, ale neměla název, z tohoto důvodu byl povolán královský astronom Turner, který dal této jednotce název parsek, odvodil jej od definice jednotky vzdálenosti od Slunce k astronomickému objektu, která má paralaxy 1 sekundu.

  Běžné odkazy:

  • Proxima Centauri, hvězda, která je po Slunci nejblíže Zemi, je vzdálená 1,29 parseků.
  • Centrum Mléčné dráhy je více než 8 kpc od země.

  Kontext použití:

  Astronomie přes obrovské vzdálenosti, kterou vyjadřuje parsek, je poměrně malou jednotkou v astronomických termínech. Megaparsek (Mpc) je běžně používaný pro popis vzdáleností jednoho miliónu parseků.

  Dílčí jednotky:

  • Žádné

  Násobky:

  • kiloparsek (kpc) - 1,000 pc
  • megaparsek (Mpc) - 1,000,000 pc
  • gigaparsek (Gpc) - 1,000,000,000 pc