převod Mezinárodní námořní míle

Použijte pole vyhledávání, abyste našli vámi požadovaný metrický konvertor

Mezinárodní námořní míle

Jednotka délky užívaná v námořní navigaci, je rovna jedné minutě oblouku velké kružnice na kouli. Jedna mezinárodní námořní míle je rovna 1 852 metrů nebo 1.151 statutární míle. Upozorňujeme, že se liší od námořní míle Velké Británie.