konverzija britanski galoni

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

britanski galoni

Skraćenica/Simbol:

  • gal
  • g (koristi se jedino kao dio skraćenice mpg, odnosno milje po galonu)

Jedinica:

  • Zapremina/kapacitet

Upotreba diljem svijeta :

  • UK, Irska, Kanada, Gvajana

Opis:

Imperijalni galon predstavlja jedinicu za mjerenje zapremine tečnosti ili kapaciteta kontejnera za skladištenje tečnosti, a ne mase tečnosti. S toga, galon jedne vrste tečnosti može biti različit od galona druge vrste tečnosti.

Prema definiciji, imperijalni galon iznosi 4,54609litara, pa tako zauzima prostor od približno 4.546kubičnih centimetara(okvirno kocka od 16,5 cm).

Američki tečni galoniamerički suhi galonpredstavljaju različite jedinice koje se definiraju različitim sredstvima. Američki tečni galon definiran je kao 231kubičnih palcai jednak približno 3,785litre. Jedan imperijalni galon iznosi približno 1,2 američka tečna galona.

Američki suhi galon je mjera koja se historijski koristila za zapreminu žita i druge suve robe. Više se ne koristi u uobičajenoj upotrebi, ali je skoro definirana kao 268,8025 kubičnih palca.

Definicija:

Imperijalni (UK) galon zvanično iznosi 4.54609 litara.

Podrijetlo:

Galon je stara jedinica za mjerenje zapremine i kapaciteta i imala je brojne varijante, kako geografske, tako i one zasnovane na supstanci koja se mjeri.

U UK je 1824. godine imperijalni galon definiran kao zapremina 10 lb destilovane vode mjerenih koristeći posebni metod pod specifičnim atmosferskim uvjetima. Akt o težinama i mjerama iz 1963. godine dopunio je originalni opis kao prostor koji zauzima 10 funti (4,5 kg) destilovane vode gustine 0,998859 g/ml mjerene u zraku gustine 0,001217 g/ml nasuprot teretu gustine 8,136 g/ml.

Pojavom Akta o težinama i mjerama 1985. godine imperijalni (UK) galon zvanično iznosi 4,54609 litara .

Česte reference:

  • Standarda krigla točenog piva u UK sadrži 11 imperijalnih galona.
  • Imperijalni galon goriva (benzina) će biti dovoljan da tipična britanska obiteljska kola sa četvoro vrata (poput Vauxhall/Opel Astra 1.4i) pređu 46,3milja(74,5km).
  • Imperijalni galon goriva (benzina) će biti dovoljan da Porše 911 (966) pređe 23,9milje(38,5km).

Upotreba u kontekstu:

Kao odgovor na EU direktivu, imperijalni galon je izbačen sa liste zakonski definiranih primarnih mjernih jedinica u trgovini i zvaničnoj upotrebi u Irskoj 1993. godine i u Ujedinjenom Kraljevstvu 1994. godine.

Ipak, zvanično je odobreno da se galon i dalje koristi kao sekundarna ili dodatna jedinica, i u javnosti se najčešće upotrebljava kao jedinica za količinu goriva, kao i pri trgovini konzumnih tečnosti poput piva, koja se prodaju na burad ili burenca koja pak sadrže utvrđeni broj imperijalnih galona.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, imperijalni galon se također često koristi za opisivanje kapaciteta spremnika koji skladište velike zapremine tečnosti, poput vodenih batova (butts).

U Kanadi, imperijalni galon se prije svega koristi kao mjera za ekonomiju goriva. Benzin se prodaje na litar, ali ekonomija goriva se često izražava u miljama po galonu.

Komponentne jedinice:

  • Imperijalni galoni mogu se predstvaljati kao umnožci nekoliko različitih jedinica, ali se u UK najčešće predstvaljaju kao umnožci pinti.
  • 1 imperijalni galon = 8 pinti

Multiplikatori: