konverzija američke pinte (tečne)

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

američke pinte (tečne) →

ova stranica je posljednji put ažurirana:: petak 23 februar 2018

američke pinte (tečne)

Američka mjera za kapacitet (za tečnost) koja iznosi 0,473 litara. Primjetite da postoje različite mjere za američke suhe pinte i britanske pinte.