stouni (stones) u kilogrami konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

kilogrami u stouni (stones) (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj stouni (stones) u kilogrami 

kg =
st
 
_______
 
 
0.15747
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: stouni (stones)
Više informacija: kilogrami

stouni (stones)

Stoun je jedinica težine jednaka 14 averdupois (ili međunarodnih) funti. To čini da je stoun dalje jednak sa 6,35029kg.

 

konvertuj stouni (stones) u kilogrami 

kg =
st
 
_______
 
 
0.15747

kilogrami

Kilogram je osnovna jedinica za masu u Međunarodnom (SI) sistemu jedinica i prihvaćen je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije dijeluje na bilo kom objektu).

Kilogram je gotovo jednak masi jednog litra vode.

 

stouni (stones) u kilogrami tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za tiskanje
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
stouni (stones) kilogrami
0st 0.00kg
1st 6.35kg
2st 12.70kg
3st 19.05kg
4st 25.40kg
5st 31.75kg
6st 38.10kg
7st 44.45kg
8st 50.80kg
9st 57.15kg
10st 63.50kg
11st 69.85kg
12st 76.20kg
13st 82.55kg
14st 88.90kg
15st 95.25kg
16st 101.60kg
17st 107.95kg
18st 114.31kg
19st 120.66kg
stouni (stones) kilogrami
20st 127.01kg
21st 133.36kg
22st 139.71kg
23st 146.06kg
24st 152.41kg
25st 158.76kg
26st 165.11kg
27st 171.46kg
28st 177.81kg
29st 184.16kg
30st 190.51kg
31st 196.86kg
32st 203.21kg
33st 209.56kg
34st 215.91kg
35st 222.26kg
36st 228.61kg
37st 234.96kg
38st 241.31kg
39st 247.66kg
stouni (stones) kilogrami
40st 254.01kg
41st 260.36kg
42st 266.71kg
43st 273.06kg
44st 279.41kg
45st 285.76kg
46st 292.11kg
47st 298.46kg
48st 304.81kg
49st 311.16kg
50st 317.51kg
51st 323.86kg
52st 330.22kg
53st 336.57kg
54st 342.92kg
55st 349.27kg
56st 355.62kg
57st 361.97kg
58st 368.32kg
59st 374.67kg
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. težina temperatura  duljina površina zapremina brzina vrijeme