Kelvin u Remer konverzija

Obilježi stranu Remer u Kelvin (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj Kelvin u Remer 

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu

Kelvin

Zasnovana na definicijama Stostepene (Celzijove) skale i eksperimentalnih dokaza da apsolutna nula iznosi -273,15ºC

 

konvertuj Kelvin u Remer 

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Christensen Rømeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Točka ključanja vode bila je definirana na 60 stepeni. Remer je zatim uvidio da je točka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dvije točke, pa je tako redefinirao nižu fiksnu točku kao točku zamrzavanja vode na točno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabriel Fahrenheit,  učeći od Rømera, povećao je broj podioka za faktor 4 i uspostavio ono što danas zovemo Farenhajtovom skalom.

 

Kelvin u Remer tablica
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za tiskanje
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
Kelvin Remer
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
Kelvin Remer
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
Kelvin Remer
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. temperatura  težina duljina površina zapremina brzina vrijeme