Превръщане на Метри в Категории

Има повече от един тип Категории. Моля, изберете опция от списъка по-долу.

  1. Метри в Лиги (САЩ)

  2. Метри в Морски мили

  3. Метри в Лиги (Великобритания)

  4. Метри в Морски мили (Великобритания)

Метри

1 м е равен на 1.0936 ярда, или 39 370 инча.

От 1983 г., метърът е официално определена като разстоянието, изминато от светлината във вакуум при 1/299 792 458 секунди.

Категории