Unsiya - Millilitr çeviricisi

Unsiya birdən çox növü vardır. Aşağıdakı siyahıdan müvafiq dəyişmədən istifadə edin.

  1. ABŞ Maye Unsiyası - Millilitr

  2. BK Maye Unsiyası - Millilitr

Unsiya

Unsiyanın iki müxtəlif növü- ABŞ və Birləşmiş Krallıq vardır. Lütfən, daha spesifik variantı seçin.

Millilitr

Litrin mində birinə bərabər olan həcmin metrik vahidi