Unsiya - Litr çeviricisi

Unsiya birdən çox növü vardır. Aşağıdakı siyahıdan müvafiq dəyişmədən istifadə edin.

  1. ABŞ Maye Unsiyası - Litr

  2. BK Maye Unsiyası - Litr

Unsiya

Unsiyanın iki müxtəlif növü- ABŞ və Birləşmiş Krallıq vardır. Lütfən, daha spesifik variantı seçin.

Litr

Metrik sistemdə həcmin əsas vahidi. Suyun bir litri bir kiloqram çəkiyə bərabərdir.