BK Qallonu çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

BK Qallonu

İmperial (BK) qallonu rəsmi olaraq 4.54609 litr kimi müəyyən olunmuşdur.