Konwersja Mile do Kilometry

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
km =
mi
 
_______
 
 
0.62137
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Kilometry
Kilometry do Mile (Zamień jednostki) Tabela Mile do Kilometry

Mile

Jednostka długości równa 1760 jardom

km =
mi
 
_______
 
 
0.62137

Kilometry

Kilometr jest jednostką długości w systemie metrycznym, która jest równa tysiącowi metrów.

1 km jest równy 0,6214 mili.

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas