Konwersja Kilometry do Mile

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
mi =
km * 0.62137
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Kilometry
Mile do Kilometry (Zamień jednostki) Tabela Kilometry do Mile

Kilometry

Kilometr jest jednostką długości w systemie metrycznym, która jest równa tysiącowi metrów.

1 km jest równy 0,6214 mili.

mi =
km * 0.62137
 
 
 

Mile

Jednostka długości równa 1760 jardom

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas