Konwersja Funty do Gramy

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Funty
Gramy do Funty (Zamień jednostki) Tabela Funty do Gramy

Funty

Funt imperialny (handlowy lub międzynarodowy) jest oficjalnie definiowany jako 453,59237 gramów.

g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046

Gramy

Metryczna jednostka masy równa jednej tysięcznej kilograma

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas