Konwersja Gramy do Funty

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
lb =
g * 0.0022046
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Funty
Funty do Gramy (Zamień jednostki) Tabela Gramy do Funty

Gramy

Metryczna jednostka masy równa jednej tysięcznej kilograma

lb =
g * 0.0022046
 
 
 

Funty

Funt jest jednostką masy używaną w systemie imperialnym i jest akceptowany jako jednostka wagi stosowana w życiu codziennym (siła grawitacji działająca na dowolny obiekt).

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas