Funte u Grami pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Funte
Grami u Funte (Zamijeni jedinice) Funte u Grami tablica

Funte

Britanska (avoirdupois ili međunarodna) funta se službeno definira kao 453.59237 grama.

g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046

Grami

Metrička jedinica za težinu koja iznosi tisućiti dio kilograma

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme