Grami u Funte pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
lb =
g * 0.0022046
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Funte
Funte u Grami (Zamijeni jedinice) Grami u Funte tablica

Grami

Metrička jedinica za težinu koja iznosi tisućiti dio kilograma

lb =
g * 0.0022046
 
 
 

Funte

Funta je jedinica mjere za masu koja se koristi u Imperijalnom sustavu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (gravitacijska sila djeluje na bilo koji objekt).

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme