Svjetlosne godine u Milje pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
mi =
ly * 5878600000000
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Milje u Svjetlosne godine (Zamijeni jedinice) Svjetlosne godine u Milje tablica

Svjetlosne godine

Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe za godinu dana. Postoje brojne definicije za duljinu godine, pa se prema tome i vrijednosti svjetlosne godine neznatno razlikuju. Jedna svjetlosna godina iznosi oko 9,461e15 m, 5,879e12 mi, ili 63239,7 AU, ili 0,3066 pc.

mi =
ly * 5878600000000
 
 
 

Milje

Jedinica za duljinu koja iznosi 1760 jardi.

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme