Centimetri u Inči pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
in =
cm * 0.39370
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Centimetri
Više informacija : Inči
Inči u Centimetri (Zamijeni jedinice) Centimetri u Inči tablica

Centimetri

Centimetar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sustavu i jednak je stotom dijelu metra.

1cm iznosi 0.39370 inča.

in =
cm * 0.39370
 
 
 

Inči

Inč je jedinica za duljinu koja se prvenstveno koristi u Imperijalnom i Američkom sustavu mjera, i iznosi 1/12 stopei 1/36 jarda.

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme