Fahrenheit til Celsius omregning

Bogmærk side Celsius til Fahrenheit (Udskift enheder)

Format
Nøjagtighed

Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: Du kan øge eller mindske nøjagtigheden af ​​dette svar ved at vælge antal betydende cifre, der kræves fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: For et rent decimal resultat skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Vis formel
℃ =
℉ - 32
 
______
 
 
1.8000
Vis arbejde
Vis resultat i eksponentiel format
Mere information: Fahrenheit
Mere information: Celsius
Fahrenheit til Celsius tabel - Klik her for table muligheder
Fahrenheit Celsius
0℉ -17.78℃
1℉ -17.22℃
2℉ -16.67℃
3℉ -16.11℃
4℉ -15.56℃
5℉ -15.00℃
6℉ -14.44℃
7℉ -13.89℃
8℉ -13.33℃
9℉ -12.78℃
10℉ -12.22℃
11℉ -11.67℃
12℉ -11.11℃
13℉ -10.56℃
14℉ -10.00℃
15℉ -9.44℃
16℉ -8.89℃
17℉ -8.33℃
18℉ -7.78℃
19℉ -7.22℃
Fahrenheit Celsius
20℉ -6.67℃
21℉ -6.11℃
22℉ -5.56℃
23℉ -5.00℃
24℉ -4.44℃
25℉ -3.89℃
26℉ -3.33℃
27℉ -2.78℃
28℉ -2.22℃
29℉ -1.67℃
30℉ -1.11℃
31℉ -0.56℃
32℉ 0.00℃
33℉ 0.56℃
34℉ 1.11℃
35℉ 1.67℃
36℉ 2.22℃
37℉ 2.78℃
38℉ 3.33℃
39℉ 3.89℃
Fahrenheit Celsius
40℉ 4.44℃
41℉ 5.00℃
42℉ 5.56℃
43℉ 6.11℃
44℉ 6.67℃
45℉ 7.22℃
46℉ 7.78℃
47℉ 8.33℃
48℉ 8.89℃
49℉ 9.44℃
50℉ 10.00℃
51℉ 10.56℃
52℉ 11.11℃
53℉ 11.67℃
54℉ 12.22℃
55℉ 12.78℃
56℉ 13.33℃
57℉ 13.89℃
58℉ 14.44℃
59℉ 15.00℃
Start
Increments
Accuracy
Format
Print tabel
< Mindre Værdier Større værdier>

Fahrenheit

Fahrenheit er en termodynamisk temperaturskala, hvor vandets frysepunkt er ved 32 grader fahrenheit (°F) og kogepunktet ved 212 °F (ved normaltryk). Derved adskilles vands koge- og frysepunkt af præcis 180 grader. Derfor svarer en grad på fahrenheitskalaen til 1/180 af intervalet mellem vands fryse- og kogepunkt. Det absolutte nulpunkt er defineret som værende -459,67 °F.

En temperaturforskel på 1 °F svarer til en temperaturforskel på 0,556 °C.

℃ =
℉ - 32
 
______
 
 
1.8000

Celsius

Selvom den oprindeligt var defineret af vands frysepunkt (og senere isens smeltepunkt), er celsius skalaen nu officielt en afledt skala, som defineres i forhold til kelvin temperatur skalaen.

Nul på celsiusskalaen (0 °C) er nu defineret som værende det samme som 273,15 K. Med en temperaturforskel på 1 grad C, svarende til en forskel på 1 K, er enhedsstørrelsen i hver skala den samme. Dette betyder at 100 °C, førhen defineret som vands kogepunkt, nu er defineret som et ækvivalent til 373,15 K.

Celsius skalaen er et interval-system, men ikke et forhold-system, hvilket betyder at den følger en relativ skala, men ikke en absolut skala. Dette kan ses fordi temperaturintervallet mellem 20 ° C og 30 ° C er det samme som mellem 30 ° C og 40 ° C, men ikke indeholder dobbelt mængde varmeenergi i luften ved 40 ° C i forhold til ved 20 ° C.

En temperaturforskel på 1 grad C svarer til en temperaturforskel på 1,8 °F.

Metrisk omregningstabel Mobil telefon omregnings app Valuta Temperatur Vægt Længder Areal Rumfang Hastighed Tid