Celsius til Fahrenheit omregning

Bogmærk side Fahrenheit til Celsius (Udskift enheder)

Format
Nøjagtighed

Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: Du kan øge eller mindske nøjagtigheden af ​​dette svar ved at vælge antal betydende cifre, der kræves fra mulighederne ovenfor resultatet.

Bemærk: For et rent decimal resultat skal du vælge "decimal" fra mulighederne ovenfor resultatet.

Vis formel
℉ =
℃ * 1.8000
+ 32.00
 
 
 
Vis arbejde
Vis resultat i eksponentiel format
Mere information: Celsius
Mere information: Fahrenheit
Celsius til Fahrenheit tabel - Klik her for table muligheder
Celsius Fahrenheit
0℃ 32.00℉
1℃ 33.80℉
2℃ 35.60℉
3℃ 37.40℉
4℃ 39.20℉
5℃ 41.00℉
6℃ 42.80℉
7℃ 44.60℉
8℃ 46.40℉
9℃ 48.20℉
10℃ 50.00℉
11℃ 51.80℉
12℃ 53.60℉
13℃ 55.40℉
14℃ 57.20℉
15℃ 59.00℉
16℃ 60.80℉
17℃ 62.60℉
18℃ 64.40℉
19℃ 66.20℉
Celsius Fahrenheit
20℃ 68.00℉
21℃ 69.80℉
22℃ 71.60℉
23℃ 73.40℉
24℃ 75.20℉
25℃ 77.00℉
26℃ 78.80℉
27℃ 80.60℉
28℃ 82.40℉
29℃ 84.20℉
30℃ 86.00℉
31℃ 87.80℉
32℃ 89.60℉
33℃ 91.40℉
34℃ 93.20℉
35℃ 95.00℉
36℃ 96.80℉
37℃ 98.60℉
38℃ 100.40℉
39℃ 102.20℉
Celsius Fahrenheit
40℃ 104.00℉
41℃ 105.80℉
42℃ 107.60℉
43℃ 109.40℉
44℃ 111.20℉
45℃ 113.00℉
46℃ 114.80℉
47℃ 116.60℉
48℃ 118.40℉
49℃ 120.20℉
50℃ 122.00℉
51℃ 123.80℉
52℃ 125.60℉
53℃ 127.40℉
54℃ 129.20℉
55℃ 131.00℉
56℃ 132.80℉
57℃ 134.60℉
58℃ 136.40℉
59℃ 138.20℉
Start
Increments
Accuracy
Format
Print tabel
< Mindre Værdier Større værdier>

Celsius

Selvom den oprindeligt var defineret af vands frysepunkt (og senere isens smeltepunkt), er celsius skalaen nu officielt en afledt skala, som defineres i forhold til kelvin temperatur skalaen.

Nul på celsiusskalaen (0 °C) er nu defineret som værende det samme som 273,15 K. Med en temperaturforskel på 1 grad C, svarende til en forskel på 1 K, er enhedsstørrelsen i hver skala den samme. Dette betyder at 100 °C, førhen defineret som vands kogepunkt, nu er defineret som et ækvivalent til 373,15 K.

Celsius skalaen er et interval-system, men ikke et forhold-system, hvilket betyder at den følger en relativ skala, men ikke en absolut skala. Dette kan ses fordi temperaturintervallet mellem 20 ° C og 30 ° C er det samme som mellem 30 ° C og 40 ° C, men ikke indeholder dobbelt mængde varmeenergi i luften ved 40 ° C i forhold til ved 20 ° C.

En temperaturforskel på 1 grad C svarer til en temperaturforskel på 1,8 °F.

℉ =
℃ * 1.8000
+ 32.00
 
 
 

Fahrenheit

Fahrenheit er en termodynamisk temperaturskala, hvor vandets frysepunkt er ved 32 grader fahrenheit (°F) og kogepunktet ved 212 °F (ved normaltryk). Derved adskilles vands koge- og frysepunkt af præcis 180 grader. Derfor svarer en grad på fahrenheitskalaen til 1/180 af intervalet mellem vands fryse- og kogepunkt. Det absolutte nulpunkt er defineret som værende -459,67 °F.

En temperaturforskel på 1 °F svarer til en temperaturforskel på 0,556 °C.

Metrisk omregningstabel Mobil telefon omregnings app Valuta Temperatur Vægt Længder Areal Rumfang Hastighed Tid