Celsius çevirme

İstediğiniz metrik çeviriciyi bulmak için arama kutusunu kullanın

Celsius

 • Santigrat
 • C der
 • C derece
 • Birim:

  • Sıcaklık

  Dünya çapında kullanım:

  • Avrupa'da hala yaygın olarak kullanılan Celsius ölçeği, 20. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru birçok ülkede Fahrenheit ölçeğinin yerini almış olsa da Fahrenheit, hala Birleşik Devletler, Cayman Adaları ve Belize'nin resmi ölçeğidir.

  Tanım:

  Başlangıçta suyun donma noktası (ve buzun erime noktası) olarak tanımlanmış olmasına rağmen, Celsius ölçeği, resmi olarak elde edilmiş, Kelvin sıcaklık ölçeği ile bağlantılı olarak tanımlanan bir ölçektir.

  Celsius ölçeğindeki sıfır (0 °C), şu anda 273,15 K'ya eşit olarak tanımlanmaktadır ve 1 C derecelik fark ile 1 K derecelik fark birbirine eşittir; bu da bu ölçeklerden her birinde birim boyutunun aynı olduğu anlamına gelir. Bu, suyun kaynama noktası olarak tanımlanan 100 °C'nin, 373,15 K'ya eşit olarak tanımlanması anlamına gelir.

  Celsius ölçeği, bir oran sistemi değil bir aralık sistemidir; yani mutlak bir ölçek değil nispi bir ölçek izler. Bu açıkça görülebilir çünkü 20 °C ve 30 °C aralığı ile 30 °C ve 40 °C aralığı birbirine eşittir ancak 40 °C, 20 °C'lik sıcak hava enerjisinin iki katına sahip değildir.

  1 C derecelik bir sıcaklık farkı, 1,8 °F'lik bir sıcaklık

  Köken:

  Celcius ölçeğine, İsveçli astronom Anders Celsius'un (1701-1744) adı verilmiştir. 1742 yılında, Celcius, 0 derecenin suyun kaynama noktası ve 100 derecenin donma noktası olduğu bir sıcaklık ölçeği oluşturmuştur.

  Bu zamanlarda, başka fizikçiler de bağımsız olarak benzer ama tersine, yani 0 derecenin buzun erime noktası ve 100 derecenin de suyun kaynama noktası olduğu ölçekler geliştirmiştir. Bu yeni "ileri yönlü" ölçek, kıta Avrupa'sı genelinde yaygın olarak kabul edilmiş ve genel olarak Santigrat ölçeği olarak anılmaya başlanmıştır.

  Santigradın bir açı ölçüsü olarak kullanılmasından kaynaklanan kafa karışıklığının önlenmesi için bu ölçek 1948 yılında resmi olarak "Celcius ölçeği" olarak adlandırılmıştır.

  Ortak referanslar:

  • Mutlak Sıfır, -273,15 °C
  • Buzun erime noktası 0 °C'dir (aslında -0,0001 °C)
  • Ilımlı bir iklimde ılık bir yaz günü hava sıcaklığı, 22 °C
  • Normal insan vücut sıcaklığı, 37 °C
  • Suyun 1 atmosfer basınç altında kaynama noktası, 99,9839 °C