Knot çevirme

İstediğiniz metrik çeviriciyi bulmak için arama kutusunu kullanın

Knot

Knot, saatte deniz miline eşit bir hız ölçüsüdür. Bu birim, tipik olarak, denizcilik ve havacılıkta kullanılır. Tarih boyunca, farklı deniz milleri, dolayısıyla da farklı knot varyasyonları kullanılmıştır. Ancak, biz, knot hesaplayıcımızda, bugün dünya genelinde ortak olarak kullanılan uluslararası deniz milini temel aldık.