BK Galonu çevirme

İstediğiniz metrik çeviriciyi bulmak için arama kutusunu kullanın

BK Galonu

 • gal
 • g (yalnız, galon başına mil kısaltması mpg'nin parçası olarak kullanılır)
 • Birim:

  • Hacim / kapasite

  Dünya çapında kullanım:

  • Birleşik Krallık, Kanada, Guyana

  Tanım:

  Emperyal galon, bir sıvının kütlesini değil hacmini veya sıvı depolama konteynerinin kapasitesini ölçmek için kullanılan birimdir. Dolayısıyla, bir sıvının bir galonunun kütlesi, başka bir sıvının bir galonun kütlesinden farklıdır.

  Bir emperyal sıvı galonu, 4,54609 litre olarak tanımlanır ve dolayısıyla, yaklaşık olarak 4.546 santimetre küpe (kabaca 16,5cm'lik bir küp) eşit bir alan kaplar.

  ABD sıvı galonu ve ABD kuru galonu, farklı araçlar ile tanımlanan farklı birimlerdir. ABD sıvı galonu, 231 inç küp olarak tanımlanır ve yaklaşık olarak 3,785 litreye eşittir. Bir emperyal galon, yaklaşık olarak 1,2 ABD sıvı galonuna eşittir.

  ABD kuru galonu, tarihte grain veya başka kuru malların hacmi için uygulanan bir ölçüdür. Artık yaygın olarak kullanılmamaktadır ancak en son olarak 268,8025 inç küp olarak tanımlanmıştır.

  Tanım:

  Emperyal (Birleşik Krallık) galon, resmi olarak 4,54609 litre olarak tanımlanır.

  Köken:

  Galon, hacim veya kapasite ölçmek için antik bir birimdir ve hem coğrafyaya hem de hangi maddenin ölçüldüğüne bağlı olarak çeşitli farklılıklar göstermiştir.

  1824 yılında, Birleşik Krallık emperyal galonu, özel atmosfer koşulları altında belirli bir yöntem kullanılarak ölçülen 10 lb distile suyun hacmi olarak tanımlamıştır. 1963 tarihli Ağırlık ve Ölçü Kanunu, orijinal açıklamayı, yoğunluğu 0,001217 olan havada yoğunluğu 8,136 g/ml olan ağırlıklara karşı tartılan, yoğunluğu 0,998859 g/ml olan distile suyun 10 poundunun (4,5 kg) kapladığı alan olarak değiştirilmiştir.

  1985 tarihli Ağırlık ve Ölçü Kanunundan beri, emperyal (BK) galonu resmi olarak 4,54609 litre olarak tanımlanmaktadır.

  Ortak referanslar:

  • Birleşik Krallık'ta standart bir bira fıçısı, 11 emperyal galon içerir.
  • Bir emperyal petrol (benzin) galonu, tipik 4 kapılı bir aile arabasını (Vauxhl/Opel Astra 1.4i gibi) ortalama olarak 46,3 mil (74.5 Km) götürür.
  • Bir emperyal petrol (benzin) galonu, bir Porsche 911 arabayı (996) 996.4i gibi) ortalama olarak 23,9 mil (38.5 Km) götürür.

  Kullanım bağlamı:

  Bir AB Direktifine cevaben, İngiliz galonu, ticari ve resmi amaçlar doğrultusunda, 1993 yılında İrlanda'da ve 1994 yılında Birleşik Krallık'ta yasal olarak tanımlanan birincil ölçü birimleri listesinden çıkarılmıştır.

  Ancak, galon hala resmi olarak ikincil veya yardımcı bir birim olarak kullanıma uygun görülmektedir ve en yaygın olarak, petrol miktarlarına atıfla ve bira gibi, bir İngiliz galonunun standart katlarını içeren variller veya fıçılar içinde satılan tüketim sıvılarının ticaretinde resmi olarak kullanılmaktadır.

  İngiliz galonu, Birleşik Krallık'ta genellikle, su fıçıları gibi, büyük hacimlerde sıvı içeren konteynerlerin kapasitesini tarif etmek için de kullanılmaktadır.

  Kanada'da, İngiliz galonu, esasen yakıt ekonomisine atıfla kullanılmaktadır. Petrol, litre olarak satılmaktadır ancak yakıt ekonomisi genellikle galon başına mil şeklinde ifade edilmektedir.

  Bileşen birimleri:

  Katları: