Pounds conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Pounds

Ang imperyal ( avoirdupois , o international) pound ay opisyal na tinukoy bilang 453.59237 gramo.