ఔన్సులు నుండి మిల్లిలీటర్లు కన్వర్షన్

ఔన్సులురకము కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. దయచేసి క్రింది పట్టిక నుండి సరియిన విచలనాన్ని ఉపయోగించండి.

  1. యుఎస్ ద్రావక ఔన్సులు నుండి మిల్లిలీటర్లు

  2. యుకె ద్రావక ఔన్సులు నుండి మిల్లిలీటర్లు

ఔన్సులు

రెండు రకాల ఔన్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి - యుఎస్ మరియు యుకె. దయచేసి మరింత నిర్ధిష్ట ఎంపికను ఎంచుకోండి.

మిల్లిలీటర్లు

వాల్యూమ్ యొక్క మెట్రిక్ యూనిట్ అనేది ఒక లీటర్ యొక్క వెయ్యవ వంతుకు సమానం.