liter do pinta prevod

Existuje viac ako jeden typ pinta. Prosím užite správnu variantu zo zoznamu uvedeného nižšie.

  1. liter do Pinta (kvapalná)

  2. liter do (USA) Pinta (suchá)

  3. liter do (Veľká Británia) Pinta

liter

Základná jednotka objemu v metrickém systéme. Liter vody váži jeden kilogram.

pinta

Existuje niekoľko rôzných druhov pint - americká kvapalná, americká suchá a Veľkej Británie. Prosím, zvoľte specifickejšie možnosť.