liter do galón prevod

Existuje viac ako jeden typ galón. Prosím užite správnu variantu zo zoznamu uvedeného nižšie.

  1. liter do (USA) Galón (kvapalný)

  2. liter do (USA) Galón (suchý)

  3. liter do (Veľká Británia) Galon

liter

Základná jednotka objemu v metrickém systéme. Liter vody váži jeden kilogram.

galón

Existuje niekoľko rôzných druhov galonov- americký kvapalný, americký suchý a Veľkej Británie. Prosím, zvoľte specifickejšie možnosť.