Kilometer per time konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kilometer per time

Dette er et mål på hastigheten typisk brukt i land ved hjelp av det metriske system for transport. Vei fartsgrenser er gitt i kilometer per time (hour) som er forkortet til kmt (kph) eller km/t (km/h).