Tabella tal-konverżjoni tal-Mili s-siegħa

Uża l-kaxxa tat-tiftix sabiex issib il-konvertitur metriku li għandek bżonn

Mili s-siegħa

Dan huwa kejl tal-velocita' tipikament uzat fit-trasport f'pajjizi non-metrici bhall-iS.U. Ir-Rengju Unit (R.U) juzawh ukoll fit-toroq ghalkemm ufficcjalment is-sistema metrika giet addottata. Limiti tal-velocita' fit-triq jinghataw f'mili fis-siegha li huma abbrevjati bhala mfs (EN mph) jew mi/s (EN mi/h).