Tabella tal-konverżjoni tal-Rømer

Uża l-kaxxa tat-tiftix sabiex issib il-konvertitur metriku li għandek bżonn

Rømer

Ir-Rømer hija skala ta' temperatura msemmija ghall-astronomu Daniz Ole Christensen Rømer li pproponiha fl-1701. F'din l-iskala, iz-zero kien inizzjalment iffissat billi gie uzat salmura li kien qed jigi ffrizat. Il-punta tat-tghollija tal-ilma kien gie ddefinit bhala 60-il grad. Rømer imbaghad ra li l-punt ta' ffrizar t'ilma pur kien bejn wiehed u iehor ta' wiehed minn tmienja tad-direzzjoni (madwar 7.5-il grad) bejn dan dawn iz-zewg punti, ghalhekk huwa irridefinixxa l-aktar punt baxx iffissat sabiex ikun il-punt ta' ffrizar tal-ilma fi precizament 7.5 grad. L-inventur tal-iskala Fahrenheit Daniel Gabriel Fahrenheit sar jaf b'xoghol Rømer li jzid in-numru tad-divizjonijiet b'fattur t'erbgha u jistabilixxi dak li huwa maghruf bhala l-iskala Fahrenheit.