Rankine carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Rankine

Satu versi ºF skala Kelvin . Berdasarkan definasi skala Fahrenheit dan bukti eksperimen bahawa sifar mutlak adalah -459.67ºF