Kilogram carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Kilogram

Kg didefinasikan sebagai bersamaan dengan jisim Prototype Kilogram Antarabangsa (IPK), satu blok platinum-iridium aloi yang dibuat pada 1889 dan disimpan di Biro Antarabangsa Berat dan Ukuran di Sèvres, Perancis.

Ia merupakan satu-satunya unit SI yang didefinasikan dengan object fisikal dan bukan elemen fisikal asas yang boleh dicipta semula dalam makmal.